Paieška

„Darbo sutartis: sąvoka, rūšys, sudarymo procedūra. Darbo tvarką reglamentuojantys dokumentai“ (8 val.)

Programa „Teisiniai darbo santykiai švietimo įstaigose. Ką svarbu žinoti?“ (40 val.).

Data
2022-09-27
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44 / Virtuali aplinka
Lektorius
Advokatė M. Striuogienė.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai ir kiti administracijos darbuotojai.

Seminaro metu išsamiai analizuojamas tinkamas darbo santykių pradžios įforminimo procesas. Pristatomas darbo sutarties turinys. Dėl ko būtina, o dėl ko rekomenduotina susitarti? Dalyviai supažindinami su darbo sutarčių rūšimis ir jų sudarymo ypatumais. Nurodomos galimos probleminės situacijos, pateikiami jų sprendimai, pristatoma aktuali teismų praktika. Atliekama naujausių (priimtų 2022-06-28) Darbo kodekso pakeitimų apžvalga ir lyginamoji analizė. Aptariamos pakeistų teisės normų taikymo praktikoje galimybės. Į ką svarbu atkreipti dėmesį?

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.