Paieška

„Darbo santykių įforminimo aktualijos 2022 metais: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo“

Programa „Dalykinės informacijos valdymas švietimo įstaigoje“ (40 val.).

Data
2022-06-14
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. V. Chreptavičienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai ir kiti administracijos darbuotojai.

Temos: Darbo kodekso ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimų 2022 metais aptarimas; Priimant į darbą privalomų dokumentų rūšys, jų paskirtis; Darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašymų ir kt. lokalių teisės aktų rengimo reikalavimai; Darbo sutarčių rengimas; Darbo laikas ir jo apskaita; Kasmetinių atostogų  suteikimo, perkėlimo, pratęsimo, kompensavimo tvarka. Papildomų, nemokamų atostogų suteikimo sąlygos, šių atostogų suteikimo tvarka; Darbo pareigų pažeidimo atvejai, pažeidimų įforminimo tvarka; Darbo santykių pabaigos įforminimas; Asmens byloje kaupiamų ir saugomų dokumentų rūšys jų paskirtis; Personalo dokumentų tvarkymas ir apskaita.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.