Paieška

„Darbo santykių administravimas 2023 m. – darbo kodekso naujovės, darbuotojų asmens duomenų apsauga, vidaus kontrolės užtikrinimas“ (6 val.)

Programa „Vadovavimas švietimo įstaigai“ (40 val.).

Data
2023-01-25
Laikas
09.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
Virtuali erdvė
Lektorius
R. Grigonienė (MRU)
Tipas
Seminaras
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai ir kiti administracijos darbuotojai.

Seminare bus aptarta:

1. Darbo sutarties sąlygos – nauji reikalavimai.

2. Nauji darbo santykių aspektai, apie kuriuos darbuotojas turi būti informuojamas (darbo sutartimi ar kitu dokumentu) iki darbo pradžios. Būtinųjų darbo sutarties sąlygų traktavimas darbo ginčuose (naujausia ginčų praktika). Darbo užmokesčio nustatymo problemos.

Papildomos darbo sutarties sąlygos ir papildomi susitarimai – įforminimas ir turinys, dažniausios klaidos.

3. Darbuotojų asmens duomenų apsaugos ypatumai

Kodėl „pavojinga“ turėti asmens bylą. Kokių duomenų prašome ir kodėl? Darbuotojo sutikimas – dažniausiai netinkamas pagrindas tvarkyti darbuotojų asmens duomenis. Darbdavio teisėto intereso pagrindimo problema.

4. Darbo ir poilsio laiko probleminiai aspektai. Papildomos garantijos darbuotojams, pasikeitus Darbo kodeksui. Nuotolinio darbo, papildomų poilsio dienų ir kitų procesų įforminimas. Atostogų administravimo pavojai.

5. Darbuotojų atleidimas. Darbo kodekso naujovės dėl terminų, prašymo atšaukimo ir kt. Šalių susitarimas. Kaip užtikrinti teisėtumo ir savanoriškumo įrodymus. Svarbios priežasties samprata, atleidžiant darbuotoją. Pasirengimas prisiimti įrodinėjimo naštą darbdaviui. Svarbesnių ginčų dėl atleidimo praktika. 6. Vidaus kontrolės užtikrinimas. Vidaus kontrolės politika ir jos dokumentavimo tobulinimas. Pagrindiniai vidaus kontrolės elementai. Pavyzdžiai. Dažnesnės vidaus kontrolės klaidos.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.