Paieška

„Darbo kodekso pakeitimai, papildymai, naujovės 2022“ (6 val.)

Programa „Vadovavimas švietimo įstaigai“ (40 val.)

Data
2022-09-20
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
16.00 val.
Vieta
Virtuali erdvė
Lektorius
Rasa Grigonienė (MRU)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
25,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai ir kiti administracijos darbuotojai.

Seminare bus aptarti DK pakeitimai nuo 2022-08-01: dėl išbandymo termino, sudarant terminuotas sutartis; terminuotų darbo sutarčių keitimas; darbuotojų atleidimas; nauja darbdavio prievolė tenkinti prašymą dirbti darbuotojo pageidaujamu darbo laiko režimu, kai to reikalauja tam tikros darbuotojų kategorijos; prievolės suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui; papildomų poilsio dienų suteikimo pokyčiai darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų arba auginantiems du vaikus iki dvylikos metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs. Pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2022-11-01: naujos pareigos darbdaviams dėl smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos patvirtinimo, dėl smurto šalinimo priemonių, pranešimo apie smurtą tvarkos parengimo ir mokymų darbuotojams dėl smurto pavojaus ir jo prevencijos organizavimo. Pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2023-01-01: dėl 30 dienų trukmės tėvystės atostogų skaidymo į dalis; neperleidžiamų 2 mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti panaudojimo, išdėstymo ir kt.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.