Paieška

„Darbo kodekso pakeitimai ir jų taikymas praktikoje“ (8 val.)

Programa „Švietimo įstaigos vadovo vadovavimo sričių kompetencijų plėtojimas“ (40 val.).

Data
2022-12-15
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. V. Chreptavičienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
30,00 €
Atsakingas asmuo:

Nuotolinis seminaras (Virtuali aplinka Zoom).

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai.

2022 m. birželio 28 d. LR Seimas priėmė du Darbo kodekso (DK) pakeitimų įstatymus, kuriais nustatė 28 esminius DK straipsnių pakeitimus. Dauguma jų įsigaliojo nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. Su DK pakeitimais įsigaliojo ir jį lydinčių teisės aktų (nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigaliojo LR Vyriausybės patvirtinti dienpinigių mokėjimo tvarkos pakeitimai, nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. – pavyzdinės darbo sutarties formos redakcija, ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, lygių galimybių įstatymo pakeitimai ir kt.). Šių pakeitimų žinojimas ir jų gebėjimas taikyti praktikoje itin aktualus darbdaviams. Teismų praktika liudija, kad vadovai, darbo santykių srityje priėmę neteisingus sprendimus, yra griežtai baudžiami. Aptariami ir nuo 2023 m. įsigaliosiantys pakeitimai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.