Paieška

„Choreografijos ir muzikos atitikmuo flashmobo šokyje“ (6 val.)

Programa „Kompetencijų ugdymas šokio pamokose įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį“ (40 val.).

Data
2024-02-29
Laikas
14.00 val.
Vieta
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, P. Lukšio 40
Lektorius
Mokyt. metod. D. Šablauskienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
15,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – šokio, pradinių klasių mokytojai.

Svarbu patirti ir vertinti šokį kaip integralų kultūros išprusimą, formuojantį asmens pasaulėjautą, tapatybę, estetinius poreikius ir meninius interesus. Seminare aptariama flashmobo istorija ir reikšmė Lietuvoje, muzikos pajautimas ir judesių atitikmuo skambant melodijai bei judesių atitikmuo pagal šokėjų amžiaus grupę. Supažindinama su pagrindinėmis šokio figūromis, kuriami šokio deriniai naudojant išmoktas šokio figūras.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

    Jeigu renginys nemokamas, pasirinkite "---"

    Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal „Asmens duomenų tvarkymo Kauno švietimo inovacijų centre taisykles“, kurios skelbiamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje www.kaunosic.lt