Paieška

„Bibliotekos paslaugos asmenims, turintiems skaitymo sutrikimų: pažinti, priimti, pritaikyti“ (10 val.)

Programa „Bibliotekininkų dalykinių ir emocinių kompetencijų stiprinimas“ (40 val.).

Data
2023-11-17
Pabaiga:
2023-11-24
Laikas
10.00 val.

15.00 val.
Vieta
Kauno švietimo inovacijų centras, Vytauto pr. 44
Lektorius
LAB Informacinių išteklių skyriaus vadovė D. Balčytytė, vyr. specialistė / edukatorė D.
Kavaliauskienė.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
3,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – bibliotekininkai.

Lapkričio 17 d. 10 val. seminaras vyks Kauno švietimo inovacijų centre.

Tęsinys lapkričio 24 d. 13 val. virtualioje aplinkoje.

Mokymuose sužinosime su kokiomis kliūtimis susiduria visuomenė, kokie gali būti individualūs žmonių
poreikiai ir ką galima padaryti, kad bibliotekos pritrauktų naują vartotojų grupę, kurios dar nepažįsta, –
disleksijos ir kitų skaitymo sutrikimų turinčius žmones. Biblioteka yra vieta, kur lankytojai susitinka vieni
su kitais, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties ar kitokios įvairovės. Taigi ji tampa atsakinga už
tipiškų ir lankytojų turinčių negalią sąveikos gerinimą. Biblioteka, jos siūlomi fondai ir veiklos gali padėti
plėsti pasaulėžiūrą, palankiai vertinti kitoniškumą / įvairovę, atvirai diskutuoti bei ugdyti empatiją.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.