Paieška

„Bendravimo iššūkiai – kaip juos įveikti? 7 charakterio savybės, padedančios sukurti geresnius santykius su mokiniais ir kolegomis“ (6 val.)

Programa „Šiuolaikinis pedagogas – autoriteto stiprinimas ir santykis su mokiniu“ (40 val.).

Data
2021-12-13
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Gyd. psichoter. A. Dilienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
23,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Seminaro metu dalyviai susipažins su efektyviu kalbėjimu ir klausymu, santykių krizėmis, asmenybių tipais ir charakterio savybių ugdymu. Sužinos kaip pasinaudoti skirtumais ir spręsti konfliktus bei santykių krizes.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.