Paieška

„Bendradarbiavimą skatinančios ugdymo(si) aplinkos kūrimas mokykloje: vaikų ir paauglių savivertės stiprinimas“ (8 val.)

Programa „Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas, kuriant mokiniui palankią ugdymo(si) aplinką“ (48 val.)

Data
2022-05-06
Pabaiga:
2022-05-17
Laikas
14.00 val.

17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
med. psichol. O. Mačėnaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
20,00 €

Seminaro tęsinys – gegužės 17 d. 14 val.

Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Dviejų dienų seminaro dalyviai, vadovaujami patyrusios psichologės, analizuos mokinio psichologinę savijautą lemiančius veiksnius, pagrindinius paauglio poreikius, mokysis juos pažinti ir pripažinti. Aptars paauglio savęs pažinimo ir vertinimo svarbą, mokysis pagalbos mokiniui metodų, mokinių savivertės stiprinimo būdų, analizuos praktines situacijas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.