Paieška

„Bendradarbiavimą skatinančios ugdymo(si) aplinkos kūrimas mokykloje: vaikų ir paauglių savivertės stiprinimas“ (8 val.)

Programa „Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas, kuriant mokiniui palankią ugdymo(si) aplinką“ (48 val.).

Data
2023-10-25
Pabaiga:
2023-11-08
Laikas
14.00 val.

17.30 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Psichol. O. Mačėnaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
5 prioritetas
Kaina
18,00 €
Atsakingas asmuo:

DĖMESIO! KEIČIASI SEMINARO DATA . Pradžia – spalio 25 d. 14 val., tęsinys – lapkričio 8 d. 14 val. virtualioje aplinkoje (renginių plane nurodytos kitos datos).

Dalyviai – mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
Seminare bus analizuojamos šios temos: Mokinio psichologinę savijautą lemiantys veiksniai; Pagrindiniai paauglio poreikiai, jų pažinimas ir pripažinimas; Savęs pažinimas ir vertinimas paauglystėje; Mokytojų – mokinių pozityvių santykių kūrimas, mokinio savivertės stiprinimas.

 

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.