Paieška

„Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymas ir pilnavertė įtrauktis“ (8 val.)

Programa „Pagalba mokyklai ir mokytojui vykdant įtraukųjį ugdymą“ (40 val.).

Data
2023-09-28
Pabaiga:
2023-09-29
Laikas
14.00 val.

17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Psichol. O. Mačėnaitė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
20,00 €

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Tęsinys – rugsėjo 29 d. 14 val.

Seminare bus aptariami autizmo spektro sutrikimo specifiškumas, įtraukties sprendimai, analizuojami darbo klasėje su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais aspektai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.