Paieška

„Atnaujinto turinio įgyvendinimas taikant personalizuotą ir savivaldį mokymąsi: esminiai principai, nuostatos, planavimo, organizavimo ir raiškos ypatumai“ (10 val.)

„Kompetencijų ugdymas pamokoje pasitelkiant personalizuoto ir savivaldžio mokymosi prieigas“ (40 val.).

Data
2023-05-30
Laikas
14.00 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. R. Gaučaitė (VU Šiaulių akademija)
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
24,00 €

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.

Susitikimo metu analizuosime kaip dalyku ugdyti kompetencijas, aptarsime į kompetencijas orientuoto ugdymo sąsajas su personalizuotu ir savivaldžiu ugdymu. Mokysimės, kaip kompetencijų ugdymui pasitelkti savivaldžio ir patiriminio ugdymo strategijas ir kaip jų taikymas padeda personalizuoti ugdymą. Išsiaiškinsime kuo skiriasi ir kuo panašūs ugdymo personalizavimas, individualizavimas ir diferencijavimas ir kokia būdinga jų raiška realizuojant į kompetencijas orientuotą ugdymą. Asmeninės patirties pagrindu praktiškai susipažinsime su personalizuoto ir savivaldžio mokymosi sistema, kaip taikant savivaldį mokymąsi aktualizuojama ir transformuojama ugdytinio patirtis, kokios mokytojo ir besimokančiojo sąveikos reikia, kad tai vyktų (ką reikia žinoti apie ugdytinį, kaip savivaldžiai besimokantį ir ką apie save, kaip tokio mokymo organizatorių, kaip tą žinojimą panaudoti kuriant personalizuotą mokymąsi), praktiškai išbandysime mokymosi savivaldumą skatinančius metodus.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.