Paieška

„Atnaujinta dailės bendroji programa ir mokinių pasiekimų vertinimo naujovės“ (10 val.)

Programa „Šiuolaikinė dailės pamoka mokinių kompetencijų ugdymui“ (40 val.).

Data
2023-10-17
Laikas
14.00 val.
Vieta
Kauno švietimo inovacijų centras, Vytauto pr. 44
Lektorius
Mokyt. eksp. I. Staknienė, atnaujintos dailės bendrosios programos bendraautorė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
15,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – dailės mokytojai.

Seminare aptariama mokinių pasiekimų vertinimo kaita, analizuojami atnaujintoje dailės bendrojoje programoje pateikti pasiekimų lygių požymiai ir jų taikymas rengiant užduotis bei vertinant mokinių pasiekimus. Aptariami įvairūs mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdai, dailės raiškos vertinimas bei kūrybinių darbų įsivertinimas, dailės mokytojų geroji patirtis rengiant veiklų projektus, užduotis ir jų vertinimą pagal atnaujintą dailės bendrąją programą.

 

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginio registracija baigta.