Paieška

„Ateities piliečių STEAM ugdymas, arba kodėl turėtume mokyti STEAM?“ (13 val.)

Programa „Tyrinėjimu grįstas ugdymas taikant STEAM strategijas“ (40 val.).

Data
2022-01-31
Pabaiga:
2022-02-01
Laikas
14.00 val.

19.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
G. Vaidelis
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
20,00 €

Seminaro tęsinys – vasario 1 d. 14.00 val.

Dalyviai – pagrindinio ugdymo gamtos, tiksliųjų mokslų ir kitų dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai.

Visame pasaulyje švietimo sistemos labai svarbiu įvardija mokinių domėjimąsi STEAM mokslais ir dėl to labai svarbu, kad mokytojai įgytų STEAM ugdymui ir XXI a. aktualias kompetencijas. Tai 10 kontaktinių valandų ir 3 savarankiško darbo valandų seminaras, kuriame bus nagrinėjamos šios temos: Kas yra STEAM?; STEAM ugdymo strategijos: tarpdalykinio ugdymo formos, būdai ir metodai; Kodėl svarbus integruotas ugdymas?; Ateities piliečiai ir STEAM švietimas; Kodėl turėtume mokyti „STEAM“?; Tyrinėjimo ir problemų sprendimo galimybės Bendrosiose ugdymo programose.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.