Paieška

„Alternatyviojo ugdymo galimybės – naratyvinis žaidimas“ (6 val.)

Programa „Ikimokyklinio amžiaus vaikų motyvavimas veiklai. Šešios pamokos mokytojui“ (40 val.).

Data
2022-06-16
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.20 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
G. Buivydienė, šv. Juozapo darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadovė, mokyt. R. Čepienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
21,00 €

Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.

Vienas iš veiksnių, skatinančių vaikų motyvavimą veiklai – naratyvinis žaidimas. Bus pristatyta: mokytojų žaidimo patirtys ir teorinės žinios (diskusija). Naratyvinio žaidimo ir mokymosi metodo teoriniai pagrindai. Dienoraštis. NEPL ugdomieji uždaviniai. Žaidimo kapitalo kaupimas. Istorijos pasirinkimas. Vieno NEPL žaidimo pavyzdžio analizė. Žaidimo dalyvių patirtys. Naratyvinio žaidimo ir mokymosi aplinkos.  NEPL žaidimų pavyzdžių analizė.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.