Paieška

„Administracinės kalbos vartosena dokumentuose: nuo teorijos į praktiką“ (8 val.)

Programa „Švietimo įstaigos vadovo vadovavimo sričių kompetencijų plėtojimas“ (40 val.).

Data
2022-11-08
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44 / Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. V. Chreptavičienė.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
30,00 €
Atsakingas asmuo:

Seminaras perkeliamas iš spalio 18 d. į lapkričio 8 d. 10 val.

Nuotolinis seminaras (Virtuali aplinka Zoom).

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai.

Seminaro temos: Administracinės kalbos ypatumai, jos santykis su bendrine kalba; Bendrosios juridinių asmenų pavadinimų ir jų administracinių padalinių rašymo nuostatos; Dokumentų pavadinimų rašymas; dokumentų pavadinimų sudarymas; Adresato (gavėjo) rašymas dokumentuose; Adresato ir kreipinio rašymas neoficialiuose dokumentuose; Dažniausiai vartojami sutrumpinimai; gimininių žodžių, reiškiančių juridinio asmens statusą, galimi sutrumpinimai; Tikslumo sintaksinė raiška oficialiųjų dokumentų kalboje; Žodžių tvarka ir jų išdėstymo svarba oficialiųjų dokumentų tekstuose; Sakinių išdėstymo svarba oficialiųjų dokumentų tekstuose; Bendraties konstrukcijų vartojimas administracinėje kalboje; Įsakmumo reiškimas administracinėje kalboje; Teisės aktų formalioji ir sintaksinė struktūra; Bevardės giminės formos teisės kalboje; Mandagumo žodžių (ne)vartojimas įvairiuose oficialių dokumentų tekstuose; Nevartotinos senosios ir naujosios svetimybės; Pareigų pavadinimų rašymas dokumentuose, pareigų giminės vartojimas ir kt.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.