Paieška

„Administracinės kalbos ir teisinės terminijos vartosena dokumentuose: nuo teorijos į praktiką“ (8 val.)

Programa „Dalykinės informacijos valdymas švietimo įstaigoje“ (40 val.).

Data
2021-10-12
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
14.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. V. Chreptavičienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai ir kiti administracijos darbuotojai.

Norint parengti kokybišką, juridinę galią turintį dokumentą, parengti dalykinį tekstą, reikia išmanyti administracinės kalbos stilių, žodyną, o teisės aktuose ypač svarbu teisinis tikslumas ir pagrįstumas. Mokymų metu nagrinėjami administracinės kalbos ypatumai, jos santykis su bendrine kalba, tikslumo sintaksinė raiška dokumentų kalboje, žodžių tvarka ir jų išdėstymo svarba dokumentų tekstuose, bendraties konstrukcijos administracinėje kalboje, įsakmumo reiškimas administracinėje kalboje, įstaigos rengiamų informacinių dokumentų ir teisės aktų teksto ypatumai.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (+37037)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.