Paieška

Mokyklų ir mokytojų inovatyvi veikla

2020


 • Paskaita „Nuotolinio chemijos mokymo(si) pamokos: ką sėkmingai galėtume taikyti ateityje“.
 • Tarptautinė konferencija „Eko menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“.
 • Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Gyvybė ir technologijos“.
 • Metodinė valanda-diskusija „Muzikos pamoka pradinėse klasėse“.
 • Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant Office365 programą teams (III dalis).
 • Gerosios patirties virtuali konsultacija „Kūrybiškos STEAM veiklos ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.
 • Metodinė valanda-diskusija „Fizinis ugdymas pradinėse klasėse“.
 • „Nuotolinis mokymas(is): gerųjų praktikų pavyzdžiai etikos pamokose“.
 • Metodinė valanda-diskusija „Informatikos programos integracija pradinėse klasėse“.
 • Metodinė valanda-diskusija „Dailės – technologijų pamokos pradinėse klasėse“.
 • Metodinė valanda „Nuotolinis mokymas socialinio pedagogo darbe“.
 • Nuotolinė Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos (LFMA) konferencija „Šiuolaikinių fizikos mokymo metodų įvairovė: patirtis, problemos ir ateities perspektyva“.
 • Virtuali metodinė valanda „Naudingi įrankiai užimtiems mokytojams“ (Helpful Tools for Busy Teachers).
 • Metodinė valanda muzikos mokyklų mokytojams „Karantinas netrukdo mokytis“.
 • Istorijos mokymo nuotoliniu būdu patirtis.
 • Fizinio ugdymo mokymo nuotoliniu būdu patirtis.
 • Gerosios patirties virtuali konsultacija „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“.
 • Metodinis renginys „Matematikos mokymo nuotoliniu būdu patirtis“.
 • Vaikų brandumo ugdymas – pagalba vaikui užaugti.
 • Virtuali konsultacija – diskusija „Pasirengimas 2020 m. brandos egzaminų sesijai“.
 • Virtuali Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties konferencija „Kaip suvaldyti mokymosi krūvius“.
 • Nuotolinis ugdymas anglų k. pamokose pradinėse klasėse.
 • Žmogaus saugos mokytojų virtuali diskusija „Ne tik iššūkiai, bet ir naujos galimybės“.
 • Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant Office365 programą Teams (2 dalis).
 • Vertingos patirties sklaidos vaizdo konferencija „Nuotolinio ugdymo galimybės muzikos pamokose“.
 • Virtuali diskusija „Iššūkis priimtas. Visą savaitę diegiame nuotolinį mokymą(si)“.
 • Patarimai mokytojams ir tėvams, kaip padėti vaikams saugiai bei efektyviai mokytis internete.
 • Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo patirtis. Kaip praėjo pirmoji savaitė?
 • Suvokti, būti ir mokytis. Kaip gyventi karantino sąlygomis?
 • Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant Office 365 programą Teams.
 • Nuotolinė paskaita „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis“.
 • Virtuali diskusija „Kaip sekasi ruoštis nuotoliniam mokymui(si)“.
 • Kibernetinio saugumo svarba dirbant nuotoliniu būdu.
 • Virtualios konsultacijos „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“.