Metodinė valanda  „ASS turinčių mokinių kalbos ugdymas: praktinė patirtis“

2024 m. birželio 25 d., 10:25

Birželio 19 d. Kauno švietimo inovacijų centras kartu su Kauno Prano Daunio ugdymo centru organizavo metodinę valandą  „ASS turinčių mokinių kalbos ugdymas: praktinė patirtis“ Kauno 1–10 klasių kalbų mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams. Kauno Prano Daunio ugdymo centro pedagogės Laima Kolpakova, Giedrė Petkuvienė, Gintarė Dantienė ir Lolita Andriuškevičienė pasidalino teorinėmis ir praktinėmis žiniomis apie autizmo spektro sutrikimą (ASS) turinčių mokinių ugdymą: kas yra autizmas, kokie galimi gretutiniai sutrikimai, kokie sunkumai kyla skaitant, rašant, mokantis kalbos ir komunikacijos, kaip koreguoti netinkamą elgesį, pritaikyti ir kurti užduotis naudojantis nemokamomis interaktyvių užduočių kūrimo priemonėmis. Buvo pristatytos ir klausytojų  praktiškai išbandytos Erasmus+ projekto metu kartu su partneriais sukurtos nemokamos e-priemonės „Tomas ir Ula“, skirtos ASS turinčių vaikų skaitymo ir socialinių įgūdžių lavinimui, kurias galima naudoti užsiėmimų metu, parsisiuntus iš Kauno Prano Daunio centro svetainės.  Po diskusijos išryškėjo, jog vaikų, turinčių ASS, ugdymas kelia nemažai iššūkių, o dalinimasis patirtimi tokių renginių metu yra labai reikalingas ir naudingas.

Dėkojame Kauno Prano Daunio ugdymo centro pedagogėms už vertingos patirties sklaidą.

 

Jolita Vitauskienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė