Paieška

Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Mokinių įtrauktis kuriant harmoningą ugdymo(si) aplinką“


Registracija:

Konferencijos dalyviai registruojasi žemiau nurodytoje internetinės registracijos formoje pagal savo įstaigoje užimamas pareigas iki 2024–05–16 d.