Paieška

Nemokamos matematikos konsultacijos Kauno miesto III gimn. klasių mokiniams

PASIRENGIMAS TARPINIAM PATIKRINIMUI

Konsultacijos vyks ZOOM platformoje
Konsultuoja mokytoja ekspertė Ina Karosevičienė

Data ir laikas KONSULTACIJOS TEMA
2024-02-29
16 val.
Veiksmai su skaičių aibėmis, realiojo skaičiaus modulis, laipsniai, šaknys (2 ak. val.)
2024-03-04
16 val.
Logaritmai, skaičių sekos, progresijos (2 ak. val.)
2024-03-07
16 val.
Funkcijos, sinusas, kosinusas, tangentas (2 ak. val.)

Atsakingas asmuo I. Teresienė  ilona.teresiene@kaunosic.lt  Tel. (+370 37) 32 41 58