Kauno švietimiečių vizitas Norvegijos ugdymo įstaigose

2024 m. birželio 13 d., 11:12

Kauno švietimo inovacijų centras parengė kvalifikacijos tobulinimo programą  „Ugdymo turinio pritaikymas skirtingų galių vaikams“, kuri buvo vykdoma Norvegijoje. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Bukmanaitė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė Ernesta Strainytė kartu su Kauno miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narėmis gegužės 27–31 dienomis lankėsi Strandos savivaldybėje, Norvegijoje. Šios programos tikslas – perimti vertingiausią patirtį iš Skandinavijos švietimo sistemos.

Vizito metu Kauno delegaciją šiltai sutiko Strandos savivaldybės meras ir švietimo skyriaus atstovai, kurie supažindino su Norvegijos švietimo sistema. Pristatymas sukėlė daug diskusijų dėl įžvelgiamų skirtumų ir panašumų. Žinoma, didžiausio susidomėjimo sulaukė vaikų darželių veikla. Strandos miesto savivaldybė turi keturis valstybinius darželius, kurie veikia pagal Strandos savivaldybės darželių įstatus, ir du privačius darželius, kurie taip pat analogiškai privalo dirbti pagal bendrus numatytus įstatymus.

Stažuotės dalyvės įgijo žinių, dalyvavo diskusijose apie ugdymo turinį, planus, ASK (Alternatyvi sisteminė komunikacija) kortelių metodą, vaikų priėmimo aspektus, mokesčio už darželį sistemą, maitinimo organizavimą, personalo politiką, darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus. Pristatymus iliustravo ir papildė vizitai į ikimokyklines įstaigas: Helstad ir Ringstad darželius. Vizitas į Strandos Ungdomsskule mokyklą atskleidė mokyklos gyvenimo, mokymosi aplinkos ypatumus. Stažuotės dalyvės buvo pakviestos į finalinį mokslo metus užbaigiantį mokinių koncertą, kuris išryškino mokyklos mokinių įsitraukimą į renginių organizavimą, deramą dėmesį muzikiniam, meniniam ugdymui, bendruomenės sutelktumą bei paramą mokyklai.

Stažuotės metu buvo pristatyta pedagoginės psichologinės tarnybos, vaikų sveikatos priežiūros ir vaikų teisių apsaugos tarnybos veikla ir jų tarpinstitucinio bendradarbiavimo sistema. Stažuotės dalyvėms buvo suorganizuotas specialus susitikimas su minėtų įstaigų atstovėmis, aiškintasi, kaip veikiama siekiant vaiko gerovės užtikrinimo nuo pat gimimo ir net iki jo, o paskui iki kol vaikas sulaukia pilnametystės.

Apsilankymas Langlobøen įstaigoje atskleidė papildomas pagalbos galimybes vaikams, jaunimui ir jų tėvams. Pagal veiklos pobūdį ši įstaiga iš dalies artima Lietuvos vaikų dienos centrams.

Dėkojame už svetingą priėmimą, labai išsamią ir turiningą programą. Stažuotės dalyvės grįžo kupinos idėjų bei minčių dalintis patirtimi su kolegomis. Stažuotės medžiagą su praktinio pritaikymo Kauno darželiuose pavyzdžiais planuojama pristatyti 2024 m. rugsėjo pabaigoje Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarime.