Istorijos mokytojų metodinė išvyka į Kauno tvirtovės VI fortą

2024 m. birželio 12 d., 16:44

Kauno miesto istorijos mokytojų metodinis būrelis drauge su Kauno švietimo inovacijų centru birželio 11 d. organizavo metodinį renginį „Karo technikos ekspozicijos apžvalginė ekskursija ir veiklos pristatymas VI forte. Edukacijų mokiniams galimybės“. Vytauto didžiojo karo muziejaus edukatorius, muziejininkas Lukas Rimkevičius supažindino istorijos mokytojus su muziejaus siūlomomis edukacijomis. Kauno tvirtovės VI forte mokiniams siūlomos šios edukacijos: „Kaunas – miestas ir tvirtovė”, „Žvalgas”, „Nebūk be ryšio”, „Surask, ko nepametei”, „Alfa būrys” ir kt. Edukacijų metu mokiniai supažindinami su Kauno fortifikacine gynybos sistema, Kauno tvirtovės fortais, miesto mikrorajonų raida, Lietuvos kariuomenėje ir NATO naudojama karine technika, kariuomenės vienetais ir kt. Aktyvios edukacinės programos ugdo mokinių komandinio darbo įgūdžius, kūrybiškumą, pilietiškumą. Dėkojame Vytauto didžiojo karo muziejui ir edukatoriui Lukui Rimkevičiui už įtraukiančią patyriminę ekskursiją.

 

Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio informacija