Paieška

Erasmus+ projektas „Senjorai įveikia barjerus“ – Rezultatai

 

Mokymų suaugusiems planavimas 

Palankios mokymo(si) aplinkos suaugusiems sukūrimas 

Šiuolaikiniai neformaliojo švietimo ir darbo su suaugusiais metodai ir formos 

Programa „Senjorai įveikia barjerus“ 

Scenarijus nr. 1 

Scenarijus nr. 2