Paieška

Edukacinio banko archyvas 2

Pedagoginė sistema 2017 pedagogine-sistema-2017

„Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos, kuriant gerą mokyklą“ pranešimų rinkinys 

2016 Pedagoginė sistema 2016-pedagogine-sistema

Konferencijos „KURIAME ATEITIES MOKYKLĄ KARTU“ Pranešimų rinkinys

Respublikinė interaktyvi piešinių paroda „KALBANTIS LAIŠKAS…“ Parodos katalogas

2008 m. 2008-m

Kauno miesto mokytojų metodinės veiklos sklaida „Geroji patirtis ir novacijos“ straipsnių ir pranešimų rinkinys

  Parsisiųsti 55.11 Mb

2009 m. 2009-m

Kauno miesto mokytojų metodinės veiklos sklaida „Geroji patirtis ir novacijos“ straipsnių ir pranešimų rinkinys

  Parsisiųsti 1018.28 Kb

2010 m. 2010-m

Kauno miesto mokytojų metodinės veiklos sklaida „Kompetencijomis grįsto ugdymo teorija ir praktika“ straipsnių ir pranešimų rinkinys

  Parsisiųsti 80.77 Mb

2010 m. 2010-m

 • 2010 m. spalio 11 d. – lapkričio 4 d. RESPUBLIKINĖ MOKYMO PRIEMONIŲ PARODA „Mokomės ir mokomės kalbų. Ankstyvojo užsienio kalbų mokymo patirtis“.
  Pateikiamas   katalogas 1.25 Mb

2010 m. 2010-m

 • 2009-11-24 – 2010-01-29 Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos paroda „Ugdymas netradicinėse aplinkose“.
  Pateikiamas   katalogas 220.36 Kb
 • 2010-10-28 – 2010-11-30 ŠVIETIMO IR UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS PARODA „KŪRYBINGUMĄ SKATINANČIŲ UGDYMO FORMŲ IR METODŲ ĮVAIROVĖ“
  Pateikiamas   katalogas 282.29 Kb

2011 m. 2011-m

Kauno miesto mokytojų metodinės veiklos sklaida „Ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo patirtis atnaujintų bendrųjų programų kontekste“ straipsnių ir pranešimų rinkinys

  Parsisiųsti 1.50 Mb

2011 m. 2011-m

 • 2011-11-04 – 2011-12-19 Lietuvos respublikos įstaigų, ugdančių mokinius, turinčius klausos sutrikimą gerosios darbo patirties paroda „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, bedrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo patirtis“
  Pateikiamas   katalogas 867.81 Kb
 • 2011-09-05 – 2011-10-05 Kauno arkivyskupijos katalikų tikybos mokytojų metodinių darbų paroda-pristatymas „Metodų įvairovė tikybos pamokoms ir popamokiniam ugdymui“
  Pridedamas   katalogas 224.71 Kb
 • 2011-04-06 – 2011-04-29 Švietimo ir ugdymo įstaigų mokytojų gerosios patirties skaidos paroda „Ugdymo turinio individualizavimo bei diferencijavimo ir mokomųjų dalykų integravimo patirtis atnaujintų bendrųjų programų kontekste“
  Pateikiamas   katalogas 542.49 Kb
 • 2011-02-15 – 2011-03-16 Kauno miesto mokyklų mokytojų ir mokinių metodinių priemonių ir ekspozicijų (stendų), skirtų Lietuvos istorijos atmintinų datų ir valstybinių švenčių paminėjimui, paroda „Kovose užgimusi laisvė“.
  Pateikiamas   katalogas 5.80 Mb
 • 2010-10-28 – 2010-11-30 Švietimo ir ugdymo įstaigų mokytojų gerosios patirties skaidos paroda „Kūrybingumą skatinančių ugdymo formų ir metodų įvairovė“
  Pateikiamas   katalogas 282.29 Kb
 • 2009-11-24 – 2010-01-29 Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos paroda „Ugdymas netradicinėse aplinkose“
  Pridedamas   katalogas 220.36 Kb

2012 m. 2012-m

 • 2012-12-19 – 2013-01-31 Gerosios sklaidos paroda „Savarankiška ir atsakinga mokykla“
  Pateikiamas   katalogas 473.64 Kb

2012 m. 2012-m

Kauno miesto mokytojų metodinės veiklos sklaida „Vertinimas ugdant“ straipsnių ir pranešimų rinkinys

  Parsisiųsti 1.89 Mb

2012 m. 2012-m

 • 2012-11-05 – 2012-12-15 Paroda „M.Montessori pedagoginė sistema: išlaisvintas kūrybingumas“
  Pateikiamas   katalogas 6.06 Mb
 • 2012-11-19 – 2012-11-29 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos mokytojų paroda „Maironio jubiliejinių metų minėjimas mokykloje“
  Pateikiamas   katalogas 4.16 Mb
 • 2012-09-17 – 2012-10-17 Kauno m. matematikos mokytojų leidinių paroda
  Pateikiamas    katalogas.pdf 660.18 Kb
 • 2012-04-11 – 2012-05-31 Gerosios patirties sklaidos paroda „Vertinimas Ugdant“
  Pateikiamas   katalogas 139.53 Kb
 • 2012-03-01 – 2012-03-30 Kauno miesto mokyklų istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojų paroda „IKT panaudojimas istorijos pamokose“
  Pateikiamas   katalogas 729.68 Kb
 • 2011-12-01 – 2012-01-25 Gerosios patirties sklaidos paroda „Ugdymas karjerai Kauno regiono profesinėse mokyklose“
  Pateikiamas   katalogas 596.92 Kb

2013 m. 2013-m

 • 2012-12-19 – 2013-01-31 Gerosios sklaidos paroda „Savarankiška ir atsakinga mokykla“
  Pateikiamas   katalogas 473.64 Kb

2013 m. 2013-m

Kauno miesto mokytojų konferencijos, skirtos švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms, straipsnių ir pranešimų rinkinys „Sėkminga pamoka“

  Parsisiųsti 3.97 Mb

2013 m. 2013-m

 • 2013-04-16 – 2013-06-20  Paroda „Sėkminga pamoka gerosios patirties sklaida”
  Pateikiamas   katalogas 492,00 Kb
 • 2013-02-04 – 2013-03-15 Paroda „Nepriklausomybe. Štai kas esame MES …“
  Pateikiamas   katalogas 638.09 Kb
 • 2013-02-01 – 2013-02-28 Paroda „Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymas“
  Pateikiamas   katalogas 8.22 Mb

2014 m. sekminga-vadyba-mokyklos-pazangos-link-2014

Respublikinės mokyklų gerosios patirties sklaidos konferencijos straipsnių ir pranešimų rinkinys

SĖKMINGA VADYBA: MOKYKLOS PAŽANGOS LINK”

Parsisiųsti

2014 m. 2014-m

 • 2014-11-12 – 2014-12-31  Paroda “2014 METAI – JUBILIEJINIAI METAI ISTORIJOJE, RAŠTIJOJE, LITERATŪROJE, MENE…”
  Pateikiamas   katalogas 
 • 2014-04-10 – 2014-05-16  Paroda RENGINIAI, SKIRTI PASAULINEI ŽEMĖS DIENAI PAMINĖTI”
  Pateikiamas   katalogas 

 • 2014-03-20 – 2014-06-30 Paroda “KRISTIJONAS DONELAITIS – ŠIUOLAIKINEJE MOKYKLOJE:
  TRADICIJOS IR NOVATORIŠKUMAS”
  Pateikiamas   katalogas 

 

2014 m. 2014-m

Paroda „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos link”   Katalogas 

 

2015 Gerosios patirties leidiniai 2015-gerosios-patirties-leidiniai

Lyderių forumas

„Sėkmės istorijos“ pranešimų rinkinys

 Parsisiųsti

 

 

2015 Pedagoginė sistema 2015

Virtuali paroda „Sėkmės istorijos“  Parodos katalogas

 

2016 Gerosios patirties leidiniai 2016-gerosios-patirties-leidiniai

Leidinys „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės saugant vaiko teises“

Konferencijos „KURIAME ATEITIES MOKYKLĄ KARTU“ Pranešimų rinkinys

Tarptautinės konferencijos „ERASMUS+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimams?Pranešimų rinkinys

2016 Pedagoginė sistema 2016-pedagogine-sistema

Konferencijos „KURIAME ATEITIES MOKYKLĄ KARTU“ Pranešimų rinkinys

Respublikinė interaktyvi piešinių paroda „KALBANTIS LAIŠKAS…“ Parodos katalogas